ՀՀ ՌԴ հարաբերություններ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության իրավական և ռազմավարական հիմունքները

Գին՝ 1000դրամ
Էջերի քանակ՝ 5էջ
Իրավագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 12577

Բովանդակություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/