ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԵՎ ՀՆԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՄԱՅՐԵՆԻ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ

Գին՝ 13000դրամ
Էջերի քանակ՝ 26էջ
Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Այլ աշխատանք
Աշխատանքի ID` 12633

Բովանդակություն

Ներածություն

Ուսուցման արդյունավետ մեթոդների եվ հնարների օգտագործումը մայրենի առարկայի տարրական դասընթացում

Պատմական ակնարկ

Հետազոտական մաս

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Բահրաթյան Ա., Քերականության աշխարհիկ լեզվի, Թիֆլիս, 1987։
  2. Հայոց լեզու և գրականություն: Հհանրակրթական դպրոցի առարկայական չափորոշիչ և ծրագիր, Երևան, 2006։
  3. Հանրակրթական դպրոցի տնօրենի ուղեցույց: Կրթակարգ, Երևան, 2004։
  4. Հանրակրթության պետական կրթակարգ և Միջնակարգ կրթության պետական չափորոշիչ, Երևան, 2004։
  5. Մայրենի: Ուսուցչի ձեռնարկ: 5-6-րդ դասարաններ, Երևան, 2011։
  6. ….
Պատվիրել/