Տնտեսության փիլիսոփայության մեթոդաբանություն

Գին՝ 4200դրամ
Էջերի քանակ՝ 23էջ
Տնտեսագիտության փիլիսոփայություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 12806

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Փիլիսոփայությունը և տնտեսագիտությունը
2. Տնտեսագիտության փիլիսոփայության մեթոդաբանությունը
3. Տնտեսագիտության փիլիսոփայության զարգացման փուլերը
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1Самсин А.И. “Основы философи иэкономики”. М., 2003.
2.Орехов А.М. “Философияэ кономики”. М., 1998.
3.Осипов Ю.М. “Очерки философии хозяйства”. М., 2000.
4.Булгаков С.Н. “Философия хозяйства”, М., 1990.
5.Субетто А.И. “Введение в философию экономики и экономической науки” М., Эл. № 77-6567, 28.01.2005
Պատվիրել/