Կուլտապրանքների ապրանքագիտական բնութագիրը

Գին՝ 1400դրամ
Էջերի քանակ՝ 7էջ
Ապրանքագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 13005

Բովանդակություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Ս. Սարատիկյան, Ապրանքագիտության հիմունքներ, /ոչ պարենային ապրանքներ/, Երևան 2002թ.
2. Ս. Լալայան, Ոչ պարենային ապրանքների անվտանգությունը, Երևան 2002թ.
3. А. Малышева, И. Нарышкина, Культтовары (товароведение), Москва, 1982
Պատվիրել/