Կարային արտադրանքների ապրանքնագիտական բնութագիրը

Գին՝ 1200դրամ
Էջերի քանակ՝ 6էջ
Ապրանքագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 13006

Բովանդակություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1.Ս. Սարատիկյան, Ապրանքագիտության հիմունքներ, /ոչ պարենային ապրանքներ/, Երևան 2002թ.
2.Ս. Լալայան, Կարի ապրանքների ապրանքագիտություն և որակի փորձաքննություն, Երևան 1999թ
Պատվիրել/