Ապրանքների ստանդարտացում

Գին՝ 1200դրամ
Էջերի քանակ՝ 6էջ
Ապրանքագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 13007

Բովանդակություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Սարատիկյան Ս., Ապրանքագիտության տեսության համառոտ դասընթաց: ՈՒս. ձեռնարկ. Երևան, 2007թ
Պատվիրել/