Ապրանքի սերտիֆիկացում, համային ապրանքների ապրանքագիտական բնութագիրը

Գին՝ 1800դրամ
Էջերի քանակ՝ 9էջ
Ապրանքագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 13015

Բովանդակություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1.Մ.Բաղդասարյան, Պարենային ապրանքներ, /կաթնամթերք և համային ապրանքներ/, Երևան 1969:
2.Վ.Մելիքյան, Պարենային ապրանքների սերտիֆիկացում, Երևան 2009:
3. http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/vkusovye-tovary.html:
Պատվիրել/