Համո Օհանջանյանի կառավարության արտաքին քաղաքականությունը և դիվանագիտական գործունեությունը 1920թ. գարնան ու ամռան ամիսներին

Գին՝ 2600դրամ
Էջերի քանակ՝ 13էջ
Միջազգային իրավունք
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 13646

Բովանդակություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1.Է.Զոհրաբյան, Սովետական Ռուսաստանի և հայ-թուրքական հարաբերությունները, Եր., 1979թ.
2.Է. Զոհրաբյան,1920թ. թուրք-հայկական պատերազմը և տերությունները, Եր., 1997
3.Հ.Տերտերյան, Լևոն Շանթի պատվիրակությունը: “Հայրենիք”, ամս., 1954, թիվ 1
4.Հայ ժողվրդի պատմություն,ԳԱ, 7-րդ հ., Եր., 1967
5.Документы внешней политики СССР, т. 11
6.Хармандарян С.В., Ленин и становление Закавказской федерации 1921-1923, Ер., 1969
Պատվիրել/