Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն-պրակտիկայի հաշվետվություն

Գին՝ 5000դրամ
Էջերի քանակ՝ 25էջ
Քաղաքացիական իրավունք
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 16285

Բովանդակություն

Ներածություն
1. ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության աշխատակազմի կառավարումը, դրա ղեկավարի լիազորությունները
2. ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության փոխհարաբերությունները իշխանությունների, ինչպես նաև՝ կառավարման հանրապետական, տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ
3. ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների հիմնական նպատակներն ու խնդիրները
4. ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության առանձնացված ստորաբաժանումների հիմնական նպատակներն ու խնդիրները
5. ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության գործունեության հիմնական ոլորտները և դրանք կարգավորող օրենսդրական ակտերը
6. ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության վերահսկողության համակարգը
7. ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության բարեփոխումների առաջարկություններ
Ամփոփում

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

 
Պատվիրել/