Ամերիկայի հայկական համայնքի հասարակական և մշակութային կյանքը 20-րդ դարում

Գին՝ 3000դրամ
Էջերի քանակ՝ 15էջ
Մշակույթ, արվեստ
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 16287

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հասարակական կյանքը Ամերիկայի հայկական համայնքում 20-րդ դարում
Գլուխ 2. Մշակութային կյանքը Ամերիկայի հայկական համայնքում 20-րդ դարում
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Ավագյան Ք., Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ գաղութի պատմությունը, Նյու Յորք, 1948
2. Գալոյան Ս., Շիրակի հայերի գաղթը դեպի Ամերիկա, Լոս Անջելես, 1950
3. Դալլաքյան Կ., Սփյուռքի պատմություն, Երևան, 1998
4. Դարբինյան Գ., Ամերիկան և հայերը, Երևան, 2008
5. Մարտիրոսյան Լ., Ամերիկահայությունը երեկ և այսօր, Բեյրութ, 1973
Պատվիրել/