Աշխատանքի շուկայի առանձնահատկությունները հյուրանոցային բիզնեսում

Գին՝ 5000դրամ
Էջերի քանակ՝ 10էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Վերլուծություն
Աշխատանքի ID` 2486

Բովանդակություն

Հատված

Հյուրանոցային տնտեսության առաջացումը և զարգացումը խիստ կապված է հասարակության զարգացման հետ: Առաջին հյուրընկալության տները, որոնք ժամանակակից հյուրանոցների նախատիպերն էին, առաջացել են վաղ անցյալում՝ մոտավորապես մեր թվարկությունից 2000 տարի առաջ, հին արևելյան քաղաքակրթությունում: Հյուրընկալման մշակույթի զարգացման կայացման և հստակ չափանիշների ձևավորման մեջ կարևոր դեր են խաղացել ինչպես սպառողները, ովքեր պահանջել են բարձրակարգ սպասարկում, այնպես էլ այնանձնակազմը, որն ապահովել է այդ սպասարկում:

Գրականության ցանկ

1. ՀՀ ԱՎԾ, միասնական տվյալների բազա
2. www.staff.am, www.myjob.am, www.careercenter.am, www.jobs.am, www.jobfinder.am

Պատվիրել/