Երևան քաղաքի զբոսաշրջային ռեսուրսների կառավարումը

Գին՝ 1400դրամ
Էջերի քանակ՝ 7էջ
Գործարար կառավարում
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 2575

Բովանդակություն

Հատված

Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանն աշխարհի հնագույն բնօրրաններից է: Այստեղ են գտնվում հազարամյակների պատմություն ունեցող պատմամշակութային արժեքներ: Երևանը կրթության, գիտության, տեխնոլոգիաների, մշակույթի և առևտրի կենտրոն է: Երևանում կան բազմաթիվ թանգարաններ, հուշարձաններ, եկեղեցիներ, որոնք վկայում են քաղաքի հոգևոր, մշակութային և գիտական բարձր կարգավիճակի մասին: Այսօր զբոսաշրջության ոլորտը համարվում է համաշխարհային տնտեսության ամենաարագ զարգացող ոլորտներից և շատ երկերների տնտեսության մեջ կարևոր դեր է խաղում: Երևան քաղաքի զբոսաշրջությունը մեծ զարգացում է ապրում ենթակառուցվածքների զարգացման շնորհիվ:

Գրականության ցանկ

1. Երևանի զարգացման 2018-2020 թթ. ծրագիր, Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 85-Ն որոշում
2. Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները/ Ծրագրի գիտական ղեկավար` Ի.Տ. Տիգրանյան; Կատարողներ` Ք.Ջ. Վարդանյան, Գ.Ա. Ավագյան, Կ.Հ. Գրիգորյան, Վ.Ի. Տիգրանյան.- Եր.: Տնտեսագետ հրատարակչություն, 2017.-80 էջ:
3. http://www.armstat.am/am/
4. https://www.yerevan.am/am/

Պատվիրել/