Մոտիվացիայի գործընթաց

Գին՝ 3200դրամ
Էջերի քանակ՝ 16էջ
Կառավարում
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 2880

Բովանդակություն

Ներածություն
Մոտիվացիայի գործընթացային տեսությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ժամանակակից ձեռնարկություններում աշխատակիցների մոտիվացիայի համար կիրառվում են նյութական և սոցիալ-հոգեբանական խթաններ: Նյութական խթանների թվում են՝ աշխատավարձը, պարգևները, հավելավճարները և այլն, սոցիալ-հոգեբանական ձևին` կազմակերպությունում տարբեր սոցիալական արտոնությունների տրամադրումը: Էական խթան է նաև աշխատողների մասնագիտական և ծառայողական առաջխաղացման ապահովումը: Աշխատանքային մոտիվացիայի տեսությունների զարգացման մեջ իրենց ավանդն ունեն Մաք-Քլելանդը, Դուգլաս Մաք-Գրեգորը: Առաջինը շեշտը դնում էր պահանջմունքների վերին մակարդակների վրա և գտնում, որ մարդուն բնորոշ են երեք հիմնական պահանջմունքներ՝ իշխանության, հաջողության և մասնակցության: Դուգլաս Մաք-Գրեգորը, որի գաղափարները լայն տարածում գտան 60-70- ական թթ., իր «X և Y» տեսության մեջ շեշտադրում էր աշխատողին ներքնապես բնորոշ մոտիվացիայի ուսումնասիրությունը, հիմնավորում, որ մարդն ունի չհագեցած պահանջմունքներ, որոնց բավարարումը մղում է որոշակի վարքագծի: Այժմ այդ տեսության մասին առավել մանրամասն:

Գրականության ցանկ

1. В.П. Кокорев, “Мотивация в управлении”, Барнаул, 1997
2. Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. “Организационное поведение”.2001
3. Лютенс Ф. “Организационное поведение”. М., “Инфра-М”, 1999
4. Гибсон Дж. Л., Иванцевич Дж., Донелли Д. Х. “Организации. Поведение. Структура. Процессы” 2000
5. Internet – www.google.ru
6. Դասախոսություն «Մենեջմենթ» առարկայից:

Պատվիրել/