Մտավորականությունն այսօր և երեկ

Գին՝ 1500դրամ
Էջերի քանակ՝ 3էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Էսսե
Աշխատանքի ID` 3046

Բովանդակություն

Վերլուծական շարադրություն (Ս. Մոեմի «Լուսին և վեցպենսանոց», Գրիգի «Պուճուր մարդը», Վ. Սարոյանի «Հինգ հասուն տանձեր» ստեղծագործությունների հիման վրա։

Հատված

Մտավորական մարդկանց շարքում այն անհատներն են, որոնց գործունեության հիմքում մտավոր աշխատանքն է: Մտավորականների կեցության պայմանները, նյութական վիճակը, բարեկեցությունը անմիջականորեն ազդում են նրանց գործունեության վրա, և ընդհակառակը, հաճախ կարիքն ու անբարեկեցիկ կյանքը բազմաթիվ հանճարների համար ստեղծագործելու և ապրելու դաժան պայմաններ են ստեղծում:

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/