Բիզնես պլան՝ hamov.am

Գին՝ 6000դրամ
Էջերի քանակ՝ 15էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Վերլուծություն
Աշխատանքի ID` 3354

Բովանդակություն

Ամփոփ նախաբան

Ձեռնարկության նկարագիրը

Ընկերության արտադրանքը կամ ծառայությունը

Շուկայի հետազոտություն և մրցակցություն

Մարքեթինգային ծրագիր

Կազմակերպչական պլան

Ֆինանսական պլան

Հատված

Գործարար պլանի նպատակն է ստեղծել հանրային սննդի ոլորտի ռեստորանների հետ աշխատող առաքման համակարգ, որը արագ և որակով կկատարի առաքումներ: Նշված բիզնեսի նպատակն է նորարարություն մտցնել առաքման համակարգերում, որոնք ներկայումս գործում են Երևան քաղաքում: Ընկերությունը ներկայանալու է hamov.am պաշտոնական կայքով, որը ունենալու է նաև հավելվածներ appstore-ում և playmarket-ում:

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/