Մեծ ձեռնարկությունների և իր հեռավոր մասնաճյուղերի ցանցի նախագծում

Գին՝ 24500դրամ
Էջերի քանակ՝ 49էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 3445

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1: Համակարգչային ցանցեր

1.1. Համակարգչային ցանցերը և նրանց տեսակները

1.2. Լոկալ ցանցեր: Ցանցի տոպոլոգիա

1.3. Կորպորատիվ ցանցեր

1.4. Internet գլոբալ ցանց

1.5. IP հասցեներ և դրանց տեսակները

1.6. OSI և TCP/IP մոդելների կիրառումը մեծ ձեռնարկությունների և իր հեռավոր մասնաճյուղերի ցանցի նախագծման գործում

1.7. Պրոտոկոլի հասկացությունը

1.8. Ցանցի անվտանգության ապահովում

1.9. Տեղեկատվական անվտանգության ապահովումը  պրոտոկոլների շնորհիվ

Գլուխ 2: Մեծ ձեռնարկությունների և իր հեռավոր մասնաճյուղերի ցանցի նախագծում

2.1 Ցանցի տարրերը

2.2. Սահմանային սարքերը եվ նրանց դերը ցանցերում

2.3.Միջանկյալ սարքերը եվ դրանց դերը ցանցերում

2.4. Ցանցերում տվյալների հաղորդման միջավայրը

2.5. Հաց և հացաբուլկեղեն արտադրող ընկերության և նարն պատկանող խանութի կորպորատիվ ցանցի նախագծումը

2.5.1.Խնդրի դրվածքը

2.5.2. LAN  կառուցվածքը

2.5.3.Ցանցում կիրառված մալուխները, միակցիչներ

2.5.4. Ցանցի սերվերները

2.5.5.Ենթահամակարգեր

2.6. Ցանցի ընդհանուր հաշվարկը աղյուսակների միջոցով

2.7. Տարածքնրի  նախագծերը

2.8.Ցանցի տեխնիկական բնութագրերը

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Հատված

Առօրյա կյանքում և բիզնեսում ցանկացած անձի հետ, ցանկացած վայրում հուսալի հաղորդակցությունը դարձել է շատ կարևոր: Մարդկանց միջև հազարավոր հաղորդագրությունների անմիջական հաղորդման ապահովման համար մենք օգտագործում ենք  փոխմիացված համակարդչային  ցանցեր: Ընդհանուր առմամբ համակարգչային ցանց կոչվում է երկու կամ ավելի համակարգիչների միացումը մալուխի կամ հեռախոսային գծի և մոդեմի միջոցով, որը հնարավորություն է տալիս նրանց միջև տվյալներ փոխանակել: Հաճախ մեծ ձեռնարկությունների և իր հեռավոր մասնաճյուղերի միջև անհրաժեշտություն է առաջանում նախագծել ցանց, տարբեր լուծումներով, որը հնարավորություն կտա անվտանգ տվյալներ փոխանակել գրասենյակի ներսում, չթողնելով կողմնակի անձանց տեսնել ձեռնարկության ներքին փաստաթղթաշրջանառությունը։

Գրականության ցանկ

  1. Уолрэнд Дж. Телекоммуникационные и компьютерные сети. — М.: Постмаркет, 2007.
  2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — СПб.: “Питер”, 2004.
  3. Новиков Ю.В., Кондратенко С.В. Основы локальных сетей. — М.: 2005.
  4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы сетей передачи данных. — СПб.: “Питер”, 2005.
  5. Хамбракен Д. Компьютерные сети: Пер. с англ. — М.: ДМК Пресс, 2004.
  6. Новиков Ю.В., Кондратенко С.В. Локальные сети. Архитектура, алгоритмы, проектирование. — М.: ЭКОМ, 2009.
  7. Нанс Б. Компьютерные сети: Пер. с англ. — М.: “БИНОМ”, 2006.
  8. Столингс В. Основы защиты сетей. Приложения и стандарты. М.: Вильямс, 2002.
Պատվիրել/