Միջազգային արտագնա տուրիզմի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Գին՝ 39000դրամ
Էջերի քանակ՝ 78էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 3446

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Միջազգային զբոսաշրջության տեղն ու դերը

1.1. Միջազգային զբոսաշրջության էությունն ու բովանդակությունը

1.2. Միջազգային զբոսաշրջության զարգացման միտումները

Գլուխ 2. Միջազգային զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարներն աշխարհում և ՀՀ-ում

2.1 Արտագնա տուրիզմի կառուցվածքն ու դինամիկան ՀՀ-ում

2.2 Արտագնա տուրիզմի զարգացմանը խոչընդոտող  գործոնների վերլուծությունը ՀՀ-ում

Գլուխ 3. Արտագնա տուրիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունները ՀՀ-ում

3.1 Արտագնա տուրիզմի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ եվ առաջարկություններ

Օգտագործած գրականության ցանկ

Հատված

Լինելով խոր սոցիալ-քաղաքական երևույթ՝ զբոսաշրջությունը նշանակալիորեն ազդում է տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական և տնտեսական կացության վրա: Զբոսաշրջությունը շահավետ և եկամտաբեր բնագավառ է և ներդրումների արդյունավետության տեսանկյունից համեմատվում է գազանավթային արդյունահանման և վերամշակման արդյունաբերության, ինչպես նաև մեքենաշինական արտադրության զարգացման ծավալների հետ: Զարգացած երկրների տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական կայունության միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ միմիայն զբոսաշրջության շնորհիվ է, որ պետությունների աշխարհագրական դիրքը, բնակլիմայական ռեսուրսները և տեսարժան վայրերը դառնում են համընդհանուր հասարակական բարօրություն: Այս իրողությունը, ինչպես նաև XXI դարասկզբին 630 մլն զբոսաշրջային այցելություն-ների հասած զբոսաշրջային հոսքերի թվաքանակը և պահանջարկի աճը հաշվի առնելով՝ Զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպությունը (այսուհետև՝ ԶՀԿ) կանխատեսում է զբոսաշրջային հոսքերի եռակի ավելացում առաջիկա 20 տարիներին: Զբոսաշրջության գլոբալ բարոյագիտական օրենսգիրքը, որն ընդունվեց ԶՀԿ Գլխավոր ասամբլեայում, հետևյալ խորհուրդհանձնարարականն է հղում այն պետական- հասարակական կառույցներին, որոնք իրականացնում են զբոսաշրջությունը զարգացնելու քաղաքականություն. «Զբոսաշրջային քաղաքականությունն անհրաժեշտ է իրականացնել այնպես, որ այն նպաստի այցելության շրջանների բնակչության պահանջմունքների բավարարմանը և կենսամակարդակի բարձրացմանը»:

Գրականության ցանկ

 1. Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ, Երևան 2000թ.
 2. 2014 թվականի զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր, Երևան 2017թ.
 3. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, Երևան 2008թ
 4. «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» 2015, 2016, 2017, 2014թ.
 5. ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի ճյուղային և մրցակցային վերլուծություն, ԵՊՀ 2014թ.
 6. Жукова МА. Индустрия туризма: менеджмент организации. М.: Финансы и статистика, 2007
 7. Кабушкин Н.И., Менеджмент туризма, Минск 2005,
 8. Фустер Л. Теория и техника туризма. Мадрид, 1989.,
 9. Янкович В.С., Безрукова Н.Л. Маркетинг в гостиничной индуст¬рии и туризме: российский и международный опыт. М.: 2006.,
 10. Академия рынка. Маркетинг. Пер. с франц. – М.: 1993.,
 11. Уокер Дж.Р. Введение в гостиприимство. М.: 1999., Биржаков М.Б., Введение в туризм. СПб.: Издательский торговый дом «Герда», 2000,
 12. world-tourism.org
 13. minecenomy.am
 14. com
Պատվիրել/