Աղը ժողովրդական հավատալիքներում

Գին՝ 4200դրամ
Էջերի քանակ՝ 21էջ
Կրոն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 3489

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Աղը աշխարհի ժողովուրդների մշակույթում

Գլուխ 2. Աղը հայոց մշակույթում

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Հատված

Քիմիական տարրերի շարքում բազմաթիվ աղատեսակներ շատ կան, բայց մարդու համար անհրաժեշտը քլորի նատրիումական կոչվող բյուրեղացած աղն է՝ բաղկացած  39,4 % նատրիումից ու 60,6 % քլորից: Այն ամբողջովին և՛ սառը, և՛ տաք ջրում։ Աղը ոչ միայն սննդի մեջ է օգտագործվում, այլև արդյունաբերության տարբեր բնագավառներում, օրինակ՝ կաուստիկ սոդայի, օճառի, թղթի և շուրջ 14000 այլ անհրաժեշտ նյութերի արտադրության ոլորտում:

Գոյություն ունեն աղի մի քանի տեսակներ`

 1. սովորական կերակրի աղ, որով պատրաստվում է սնունդ,
 2. աղ / էկստրա/, այն հիմնականում օգտագործվում է աղցանների համար,
 3. ծովի աղ, որն օգտագործվում է ձկների պահեստավորման համար,
 4. յոդացված աղ, այս տեսակը պարունակում է յոդ, որը խիստ անհրաժեշտ է վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի համար,
 5. սև հավայան աղ, այն հիմնականում օգտագործում են նապաստակի մսի մշակման համար:

Երկրագնդի ամենաաղի լիճը գտնվում է Իսրայելում: Այն կոչվում է Մեռյալ ծով և չնայած Սևանա լճից էլ փոքր է։ Այն ծովի մակերևույթից 400 մետր ցածր է: Մեռյալ ծովի ջրերում բացարձակապես գոյություն չունի կենդանական կամ բուսական աշխարհ։ Աղի խտությունը շատ մեծ է (25 %), որ լողացող մարդը չի սուզվում, այլ կարող է անգամ ջրի վրա պառկած թերթ կարդալ։

Գրականության ցանկ

 1. Агапкина Т. Л., Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН, М., 1999, Т. 2.
 2. Բեդիրյան Պ., Դարձվածաբանական բառարան, Երևան, 2011:
 3. Սիմոնյան Լ., Հովհաննիսյան Կ., Մատաղը ժողովրդական սրբավայրում, Աստվածաբանության տարեգիրք, 2017:
 4. Մկրտչյան Ս., Հայոց տոնածիսական մշակույթ, Երևան, 2016:
 5. Բդոյան Վ., Հայկական աղամաններ, Երևան, 1986:
 6. Մելիք-Փաշայան Կ. Վ., Անահիտ դիցուհու պաշտամունքը, Ե., 1963:
 7. Լալայան Ե., Բորչալուի գավառ, Ա Հ, գ. X, Թիֆլիս, 1903:
 8. Ճանիկյան Հ., Հնությունք Ակնա, Թիֆլիս, 1985:
 9. Լալայան, Վասպուրականի ազգագրությունը, ԱՀ, գ. XX, Թիֆլիս, 2, 1910:
 10. Կարագեոզեան Յովհ., Սեպագիր տեղանուններ, Ե., 1998:
Պատվիրել/