Աստվածածնի վերափոխման տոն կամ խաղողօրհնեք

Գին՝ 4800դրամ
Էջերի քանակ՝ 24էջ
Կրոն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 3492

Բովանդակություն

Ներածություն

 1. Մարիամ Աստվածածնի վերափոխման տոնի ծագումն ու քրիստոնեական խորհուրդը
 2. Տոնի դրսևորումները հայոց կենցաղում

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Հատված

Հայաստանյանց Առաքելական Սուրբ և Ուղղափառ եկեղեցին նշում է հինգ տաղավար տոներ.

 1. Սուրբ Ծնունդ և Աստվածհայտնություն
 2. Սուրբ Հարություն Հիսուս Քրիստոսի կամ Զատիկ
 3. Պայծառակերպություն Հիսուս Քրիստոսի կամ Վարդավառ
 4. Վերափոխումն Սուրբ Աստվածածնի
 5. Խաչվերաց:

Այս հինգ Տաղավար տոների շարքում կարելի էր դասել նաև Հոգեգալուստի կամ Պենտեկոստեն՝ իբրև Սուրբ Հոգու շնորհազեղման օր, երբ հրե լեզուների իջմամբ՝ սկզբնավորվեց առաջին սուրբ, կենդանի և օծյալ Եկեղեցին՝ Սիոնի Վերնատունը:

Սակայն այսօր Հայ Եկեղեցին նշում է հինգ Տաղավար տոներ, որոնցից մեկն էլ մեր ընտրած թեման է՝ Աստվածածնի վերափոխման տոն կամ խաղողօրհնեք:

Քանի որ Տաղավար տոները հայ եկեղեցական-վարդապետական մտքի կողմից հետազոտված և բնութագրված են իրենց ծագման, սկզբնավորման, ձևավորման, նաև հետագա ծիսական ու արարողակարգային հավելումների ու պատշաճեցումների առումով, մեզ մնում էր՝ հենվելով այդ հարուստ ու բազմակողմանի նյութի վրա վեր հանել նշյալ տոնի հետ կապված որոշակի բնութագրական կողմեր՝ դրանք առնելով հայ ժողովրդական կյանքի, եկնցաղի, բանահյուսության ու գեղարվեստական գրականության հետ:

Գրականության ցանկ

 1. Խառատյան Լ. «Պանդի օրը», նոր ուխտավայրերի առաջացման մի դեպքի շուրջ, Հայ ազգաբանության և հնագիտության խնդիրներ, 2, Երևան, 2003:
 2. Լալայան Ե. Սիսիան, ԱՀ, գիրք 3-4, Թիֆլիս, 1898
 3. Լիսիցյան Ս. Լեռնային Ղարարաղի հայերը, ՀԱԲ, հ.12, երևան, 1981
 4. Չոլաքեան 3. Քեսապ, Ա հատոր, Հալէպ, 1995, էջ 341, Բ հատոր, 1998:
 5. Հ. Խառատյան-Առաքելյան. Հայ ժողովրդական տոներ, Եր., 2006
 6. Ղուշչյան Գ., Տաղավար տոները հայոց գրական անդաստաններում, Եր., 2007
Պատվիրել/