Զգայությունների տեսակները և առանձնահատկությունները

Գին՝ 2600դրամ
Էջերի քանակ՝ 13էջ
Հոգեբանություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 3495

Բովանդակություն

Ներածություն

Զգայությունների տեսակները և առանձնահատկությունները

Եզրակացություն

Գրականություն

Հատված

Շրջապատող աշխարհի բազմազանության, ձայների և գույների, հոտերի ու ջերմաստիճանի, մեծության և շատ այլ կողմերի մասին մենք իմանում ենք զգայարանների շնորհիվ: Զգայարանների օգնությամբ մարդու օրգանիզմը զգայությունների ձևով բազմատեսակ տեղեկություն է ստանում արտաքին և ներքին միջավայրի վիճակների մասին: Զգայությունը պարզագույն հոգեկան գործընթաց է, նյութական աշխարհի առարկաների և երևույթների, առանձին հատկանիշների, ինչպես նաև օրգանիզմների ներքին վիճակների արտացոլումը,  երբ նյութական գրգռիչները անմիջականորեն ազդում են համապատասխան ռեցեպտորների վրա: Զգայարանները ստանում, ընտրում, կուտակում և ուղեղին են հաղորդում տեղեկություն: Ուղեղը յուրաքանչյուր վայրկյանի ընթացքում ստանում և մշակում է տեղեկության հսկայական և անհատնում հոսք: Դրա հետևանքով տեղի է ունենում շրջապատող աշխարհի և բուն օրգանիզմի վիճակի ադեկվադ (համապատասխանող) արտացոլում: Սրա հիման վրա առաջանում են նյարդային իմպուլսներ, որոնք տրվում են մարմնի ջերմաստիճանի կրգավորման. մարզողության օրգանների, շարժման օրգանների, ներզատման գեղձերի աշխատանքի, հենց զգայարանների կարգավորման և այլ գործողությունների համար պատասխանատու կատարողական օրգաններին: Եվ ողջ այդ անըդգրկելի բարդություն ունեցող և վայրկյանում բազմահազար գործառնություններից կազմված աշխատանքը կատարվում է անընդմեջ:

Գրականության ցանկ

  1. Արզումանյան Ս. Ջ. Հոգեբանություն: — Երևան, «Զանգակ-97», 2002
  2. Նալչաջյան Ա. Ա. Հոգեբանության հիմունքներ: — Երևան, «Հոգեբան», 1997
Պատվիրել/