Խնամատար ընտանիքներին տրամադրվող ծառայությունները.համաշխարհային փորձը

Գին՝ 1600դրամ
Էջերի քանակ՝ 8էջ
Հոգեբանություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 3496

Բովանդակություն

Հատված

Խնամատար հաստատություններում երեխաները հայտնվում են , երբ զրկվում են ծնողներից կամ խնամակալներից: Ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ դատարանը որոշում է, որ երեխայի համար ընտանիքում ապրելն այլևս անվտանգ չէ, որ նա ենթարկվում է ֆիզիկական կամ սեռական շահագործման: Խնամքի հաստատություններում հայտնված երեխաները, որպես կանոն ունենում են հուզական կամ զգացմունքային խնդիր, վարքի խանգարումներ, խմբում ներգրավվածության ցածր մակարդակ: Այստեղ նրանց տրամադրվում է խնամք և հոգատարություն, առողջապահական, հոգեբանական և սոցիալական  ծառայություններ: Ամեն ինչ արվում է երեխային ընտանիք վերադարձնելու կամ խնամակալ ընտանիքներին հանձնելու համար: Հասկանալու համար, թե ինչ դեր ունի խնամակալ ընտանիքը երեխայի կյանքում, պետք է նախ խոսենք խնամակալ ծնողների և նրանց դերի մասին, այդ ասպարեզում միջազգային փորձի ու խնամակալ ծնողների իրավունքների ու պարտականությունների մասին, այն մասին, թե ինչպես են օգնում խնամակալ ընտանիքներին և ինչ ծառայություններից են օգտվում նրանք երեխայի խնամակալությունը ստանձնելիս:

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/