Կարիբյան ճգնաժամը և նրա շուրջ ծավալված դիվանագիտական պայքարը

Գին՝ 25000դրամ
Էջերի քանակ՝ 50էջ
Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 3500

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Հեղափոխությունը Կուբայում 1958 − 1959 թթ. և Ամերիկա-Կուբա հարաբերությունների սրումը

Գլուխ 2. Հրթիռների տեղակայման հարցը ԽՍՀՄ − ԱՄՆ հարաբերություններում

Գլուխ 3. Կարիբյան ճգնաժամի ծագումն ու զարգացումը

Գլուխ 4. Խորհրդա-ամերիկյան բանակցությունները և Կարիբյան ճգնաժամի հանգուցալուծումը

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Հատված

Թեմայի արդիականություն: Սույն ավարտական աշխատանքի թեմայում միգուցե և ներկայացված են նախորդ դարի 50 — 60-ականների իրադարձությունները, սակայն այն միջազգային լարված վիճակը` Կարիբյան ճգնաժամը, որը ստեղծվել էր այդ օրերին, այսօր էլ չի բացառվում նույն սցենարի կրկնությունը: Աշխատանքն արդիական է նրանով, որ ողջ աշխարհի մարդկությունը այցօր էլ մտահոգ է նոր Կարիբյան ճգնաժամի զարգացմամբ, որը, սակայն, ի տարբերություն առաջինի, կարող է այլ զարգացում և այլ վերջաբան ունենալ: Կուբայի ժողովրդին հաջողվեց նախորդ դարի 50-ականների վերջին հասնել երկրի ինքնիշխանությանն ու սոցիալիստական կարգերի հաստատմանը: Դրա հետ մեկտեղ երկրում ազգայնացվում էին բոլոր այն ձեռնարկությունները, գործարաններն ու բանկերը, որոնք մինչ այդ գտնվում էին ԱՄՆ-ի վերահսկողության ներքո: Իսկ Կուբայի ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարի գլուխ կանգնած էին այնպիսի ականավոր մարդիկ, ինչպիսիք էին Ֆիդել Կաստրոն և Չե Գեվառան:

Գրականության ցանկ

  1. Գեղամյան Գ., Հովհաննիսյան Ն., «Նորագույն պատմություն», Երևան, 2001:
  2. Богатуров А., «Системная история Международных отношений в четырёх томах 1918 – 2003», Т.3, Москва, 2003.
  3. Борков А., «Карибский кризис 1962 г. и его правовые и политические уроки» // Право. Бизнес. Население: Ч. 2: Бизнес и население: социологические аспекты, Днепродзержинск, 2000.
  4. Бородаев В., «Кубинская революция и становление новой политической системы. 1953 − 2006 гг.», Москва, 2007.
  5. Воронцов В., «Трагедия сорок пятого» (из истории первой атомной бомбы), Москва, 1969.
  6. Гонионский С., «Латинская Америка и США 1939 – 1959», Москва, 1960.
  7. Гонионский С., «Очерки Новейшей истории стран Латинской Америки», Москва, 1964.
  8. Дементьев И., «Историческая наука в ХХ веке: Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки», Москва, 2002.
  9. Eсин В., «Стратегическая операция «Анадырь». Как это было», Москва, 2007.
  10. Корниенко Г., «Холодная война»: свидетельство ее участника, Мемуары, Москва, 2001.

 

Պատվիրել/