ՀՀ-ԱՄՆ ռազմաքաղաքական համագործացությունը

Գին՝ 8500դրամ
Էջերի քանակ՝ 34էջ
Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 3502

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ I. Հայ-ամերիկյան քաղաքական հարաբերությունների հաստատումը

Գլուխ II. Հայ-ամերիկյան ռազմաքաղաքական համագործակցությունը

Գլուխ III. ՀՀ և ԱՄՆ-ի միջև  երկկողմ համագործակցության զարգացումը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն

Հատված

Համաշխարհային քաղաքականության կարևորագույն դերակատարներից յուրաքանչյուրի հետ ցանկացած երկրի արտաքին քաղաքական հարաբերությունները մշտապես հայեցակարգային վերիմաստավորում, ինչպես նաև ճշգրտում են պահանջում՝ կախված տարածաշրջանային իրավիճակից և գլոբալ համաշխարհային գործընթացներից:  Միացյալ Նահանգների հետ Հայաստանի փոխհարաբերությունները, իրենց ողջ բազմակողմանիությամբ և քաղաքական էլիտաների ու սփյուռքյան կազմակերպությունների ներգրավվածությամբ, բացառություն չեն: Միացյալ Նահանգների հետ մեր երկրի փոխհարաբերությունները Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կարևոր գործոն են համարվում: Դրանք Հայաստանի քսանամյա անկախության ընթացքում բավական լուրջ փոփոխությունների են ենթարկվել:

Գրականության ցանկ

  1. «Զարգանում է ռազմավարական երկխոսությունը Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև». http://www.panarmenian.net/arm/world/news/8765/
  2. «Հայոց աշխարհ. ինչպես կառավարեց ավերակների վրա». http://news.am/arm/reviews/707.html
  3. «Հայք», 5 փետրվարի, 1992
  4. «Միացյալ Նահանգների օգնությունը Հայաստանին», Եր., 2001
  5. USAID-ի պաշտոնական կայքէջ. Արտակարգ օգնությունից դեպի զարգացում. http://armenia.usaid.gov/en/node/206
  6. Киссинджер Г. «Дипломатия». М. 1994
  7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական կայքէջ. http://gov.am
  8. Հայաստանի Հանրապետություն, 26. VII. 1997, 31. III. 1999
  9. Հայաստանի Հանրապետություն, 7. V. 1998
  10. Հարությունյան Ա., Հովհաննիսյան Գ., Աբրահամյան Գ., Սաֆարյան Ս., Հարությունյան Զ., Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունը, Եր.: Անտարես, 2005
Պատվիրել/