Քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնից ազատելու հիմքերը

Գին՝ 3400դրամ
Էջերի քանակ՝ 17էջ
Քաղաքագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 3508

Բովանդակություն

Ներածություն

  1. Քաղաքացիական ծառայության կազմակերպման հիմնական առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
  2. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների դասակարգումն ու անձնագրերը
  3. Քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնից ազատելու հիմքերը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ներկայումս քաղաքացիական ծառայության հարաբերությունները կարգավորվում են 2001 թվականին ընդունված «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, որը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական ծառայության կազմակերպման, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների դասակարգման, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների համալրման, քաղաքացիական ծառայողների կատարողականի գնահատման, վերապատրաստման, քաղաքացիական ծառայողի իրավական վիճակի, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության՝ որպես պետական ծառայության առանձին տեսակի հետ կապված այլ հարաբերություններ: Գործողության 15 տարիների ընթացքում Օրենքում կատարվել են երկու տասնյակից ավելի փոփոխություն. հիմնական նպատակը եղել է համակարգի անցնցում զարգացումը և կայացումը:

Գրականության ցանկ

  1. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ Օրենք, 23.03.2018թ
  2. Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների ՀԿ «Հանրային կառավարան բարեփոխումները ՀՀ-ում» գնահատման հաշվետվություն, Երևան, 2015
  3. https://www.e-draft.am/projects/687/about
Պատվիրել/