CRM-ի զարգացման նախադրյալները

Գին՝ 1400դրամ
Էջերի քանակ՝ 7էջ
Բանկային գործ
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 3995

Բովանդակություն

Հատված

Հաճախորդները կազմակերպության արդյունավետ կառավարման ամենակարևոր գործոններն են հանդիսանում` իրենց կարճատև կամ երկարատև քաղաքականությամբ ու ռազմավարությամբ: Այսօր յուրաքանչյուր կազմակերպության առաջ ծառացած է մրցակից կազմակերպություններից առանձնանալու, մի քանի քայլով իրենցից առաջ անցնելու և հատկապես գրաված դիրքերը ամրապնդելու խնդիրը: Այս խնդիրների լուծման առաջնահերթ քայլերից է հաճախորդների հետ սերտ համագործակցությունը, նրանց ցանկությունների բացահայտումն ու ճիշտ ժամանակին կատարված արձագանքը այդ ցանկություններին: Հաճախորդների հետ աշխատանքների համար մշակված գրագետ և ճիշտ ռազմավարությունը կպահպանի և մի քանի անգամ կմեծացնի կազմակերպության «ոսկե ֆոնդը»` մշտական հաճախորդներին:

Գրականության ցանկ

Օգտագործված գրականության ցանկ
1. http://www.management-magazine.ru/relationship/rel-crmmodel-04.html
2. http://www.prologic.ru/artnews/Avtomatizaciy_marketinga_na_predpriytiyx.html
3. http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm.aspx

Պատվիրել/