Բանկային վերահսկման անհրաժեշտությունը և նպատակները

Գին՝ 1800դրամ
Էջերի քանակ՝ 9էջ
Բանկային գործ
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 3999

Բովանդակություն

1. «Բանկերում վերստուգումների իրականացումը» կանոնակարգ 4
2. «Բանկային վերահսկողության էությունը և կազմակերպման ձևերը»: Մենագրություն Ա.Լ. Մանուկյան, մասն. Յ. Սուվարյան
3. Ա.Իվանյան, Տ.Եսայան, «Բանկային վերահսկողություն և աուդիտ»,Երևան 2003
4. Բ. Ասատրյան, «Բանկային գործ», Երևան 2013
5. Basel Committee of Banking supervision, Supervisiory Guidance on Dealing with Weak Banks, Report on the Task Force On Dealing with Weak Banks
6. Framework for internal control systems in banking organizations, Basel Committee on Banking Supervision, Basel Sep. 1998
7. http://www.coso.org/documents/COSO_ ERM_ExecutiveSummary.pdf Enterprise risk management Integrated framework executive summary 24
8. Martin Cihak and Alexander Tieman «Quality of Financial Sector Regulation and Supervision Around the World.
9. Олсен, Банкожский надзор ‘’Европейский опыт и российская практика» пособие, подготовление в рамках проекта, Обучехие персонала Центрального Банка Этап III , 2006

Հատված

Բանկային համակարգը տնտեսության կարևորագույն օղակներից մեկն է, որի գործունեությունը շղթայաձև ազդում է տնտեսության բոլոր ոլորտների վրա, ուստի պատահական չէ, որ բանկերը ֆինանսական համակարգում գործող ամենախոշոր ֆինանսական կազմակերպություններն են, որոնք իրականացնում են շուկայական տնտեսության պայմաններում խնայողությունների ու ներդրումների արդյունավետ տեղաբաշխում և ֆինանսական համակարգում ապահովում են կայունություն:

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/