Բանկերի դերը ճգնաժամի պայմաններում

Գին՝ 5500դրամ
Էջերի քանակ՝ 11էջ
Բանկային գործ
Աշխատանքի տեսակ՝ Վերլուծություն
Աշխատանքի ID` 4001

Բովանդակություն

Ներածություն
Բանկերի դերը ֆինանսա-տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Հայկական բանկերում ռիսկի կառավարման համակարգի ներդրման տարբեր օրինակներ կան, որը պետք է դիտարկել որպես լուրջ համակարգ, որը կհակազդի ճգնաժամային դրսևորումներին և թույլ կտա ժամանակին արձագանքել առաջացող ռիսկերին կամ բանկային գործի նկատմամբ ակնկալվող բացասական ազդեցությունը նվազագույնի հասցնել: Անհրաժեշտ տվյալների բացակայությունը սահմանափակում է ռիսկերի կառավարման մոտեցումների ընտրությունը ֆինանսական կազմակերպություններում: Բանկերի շատ ղեկավարների համար անհրաժեշտ, ակտուալ և հստակ տվյալների ժամանակին չտիրապետելը հանդիսանում է հիմնական խոչընդոտ կորպորատիվ ռիսկերի կառավարման ռազմավարության ներդրման, ինչպես նաև ռիսկերի կառավարման այնպիսի գործիքների արդյունավետ օգտագործման համար, ինչպիսիք են վարկային սքորինգը, ստրես թեսթավորումը և տնտեսական կապիտալը:

Գրականության ցանկ

1. ՀՀ պետական պարտքը։ Տարեկան հաշվետվություն 2018,2019
2. http://data.imf.org/regular.aspx?key=60957466
3. https://newsarmenia.am/am/news/dramapanak/hh-kentronakan-bank-covid-19-/

Պատվիրել/