էլեկտրոնային վճարային համակարգի տեսակները անհատի և կազմակերպության համար

Գին՝ 1200դրամ
Էջերի քանակ՝ 6էջ
Բանկային գործ
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 4002

Բովանդակություն

1. Սամսոն Ղազարյան, «Վճարահաշվարկային համակարգ», Երևան 2003/ Գլուխ 21/ TARGET
2. www.skrill.com/en/about-us/
3. http://www.paycash.ru
4. https://www.about-payments.com/knowledge-base/provider/rbk-money

Հատված

Միջազգային վճարումների կազմակերպման նպատակով մշակված են տարբեր վճարային համակարգեր, սկսած գլոբալ վճարային համակարգերից, ինչպիսինն է S.W.I.F.T-ը, մինչև առանձին բանկերի թղթակցային ցանցերի վրա հիմնված համակարգերը: Յուրաքանչյուր վճարային համակարգ ունի իր յուրահատկությունները, որոնք անմիջականորեն իրենց ազդեցությունն են թողնում միջազգային վճարահաշվարկային բանկային ծառայությնունների մրցունակության վրա:

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/