Գովազդին ներկայացվող պահանջները

Գին՝ 1600դրամ
Էջերի քանակ՝ 8էջ
Գործարար կառավարում
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 4024

Բովանդակություն

Ներածություն
Գովազդին ներկայացվող պահանջները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Գովազդը կապի ձև է, որ կոչված է աուդիտորիային (դիտողներ, ընթերցողներ կամ լսողներ) խրախուսել կամ համոզել շարունակել կամ նոր միջոցներ ձեռնարկել։ Մեծ մասամբ, նպատակն է ազդել սպառողների վարքագծի վրա ընդունելու կոմերցիոն առաջարկներ, քաղաքական և հոգեբանական գովազդը նույնպես ընդունված է։ Գովազդի նպատակը կարող է լինել, որպեսզի հանգստացնեն աշխատակիցներին և ակցիոներներին, որ ընկերությունը կենսունակ է և հաջողակ։ Գովազդային հաղորդագրությունների համար սովորաբար վճարում են հովանավորները:

Գրականության ցանկ

1. «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենք
2. «Մարքեթինգի հիմունքներ»: Ուսումնական ձեռնարկ Ա.Ե.Զաքարյան, Շ.Ս. Սահակյան, Ա.Վ. Գրիգորյան,:Եր.: Տնտեսագետ 2013
3. Управление организациейե учебник под редакцией д.э.н., проф. А.Г. Поршнева, д.э.н., проф. З.П. Румянцевой, д.э.н., проф. Н.А. Саломатина.

Պատվիրել/