Ներգործության մեխանիզմները գործարար հաղորդակցության ժամանակ

Գին՝ 1000դրամ
Էջերի քանակ՝ 5էջ
Գործարար հաղորդակցում և PR
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 4026

Բովանդակություն

Հատված

Հաղորդակցումը հասարակական սուբյեկտների (անձ, սոցիալական խումբ) փոխներգործության գործընթաց է, որի ժամանակ տեղի է ունենում տեղեկության, փորձի, գիտելիքների,, կարողությունների և գործունեության արդյունքների փոխանակություն:

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/