էկոլոգիական գենետիկա

Գին՝ 1400դրամ
Էջերի քանակ՝ 7էջ
Բնօգտագործում և բնապահպանություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 4034

Բովանդակություն

Հատված

Կենսաբազմազանության պահպանման կարևորությունը համոզելու փորձերը գործնականում եղել են արդեն երկար տարիներ, սակայն կենսաբազմազանության ասպեկտները լավ չեն ներթափանցել մարդկանց մեծ մասի համար: Այնուամենայնիվ, կենսաբազմազանության երեք հիմնական մակարդակ կա՝ գենետիկական, տեսակներ և էկոհամակարգ: Այս բոլոր մակարդակները կարևոր են և կապված են միմյանց հետ: Գենետիկական բազմազանությունը և տեսակների բազմազանությունը որոշվում են նաև էկոհամակարգերի փոփոխության և շրջակա միջավայրի փոփոխականության միջոցով: Այնուամենայնիվ, կան էական տարբերություններ գենետիկական և տեսակների բազմազանության միջև:

Գրականության ցանկ

1. Ս.Փ.Փալիկյան, Գենետիկայի հիմունքներ, 2013
2. Ռ.Հ.Եդոյան, Գենետիկաի սելեկցիայի հիմունքներ, 2011

Պատվիրել/