Լճաշենի հնադարյան բնակատեղ

Գին՝ 1200դրամ
Էջերի քանակ՝ 6էջ
Բնօգտագործում և բնապահպանություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 4036

Բովանդակություն

1. Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները հատոր առաջին. բրոնզեդարյան հուշարձաններ, պրակ 1, Գ. Հ. Միքայելյան, 1968թ. ԳԱԱ հրատակաչություն
2. Հայկական սովետական Հանրագիտարան, հ. 4, գրականություն Մնացականյան Հ. Հ., «Լճաշենի մշակույթի զարգացման հիմնական էտապները», 1965թ.

Հատված

Հնագույն ժամանակներում մարդուն որպես կացարան են ծառայել բնական և ապա` արհեստական այրերը, որոնցով հարուստ է Սևանի ավազանը` Լճափ, Աղկալա, Հերի դար, Պառավի վանք, Տանգար և շատ ուրիշներ: Սրանք թշնամիներից, գազաններից և բնական արհավիրքներից պաշտպանել են մարդուն: Կացարան-քարանձավների մուտքերը, որպես կարգ, ամրացվում էին հսկա քարերից կառուցված կիսաշրջանաձև պատնեշներով, որոնց հետքերը մնացել են առ այսօր: Սևանի ավազանի ամրոցներն ու բնակավայրերը կարելի է բաժանել չորս ժամանակագրական խմբերի:

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/