Տրանսպորտի ենթակառուցվածքների կառավարման քաղաքականության հիմնախնդիրները

Գին՝ 1500դրամ
Էջերի քանակ՝ 3էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Էսսե
Աշխատանքի ID` 4063

Բովանդակություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/