Իրավունքի նորմերի կիրառման անհրաժեշտությունը

Գին՝ 2600դրամ
Էջերի քանակ՝ 13էջ
Իրավագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4070

Բովանդակություն

Ներածություն

Իրավունքի նորմերի կիրառման անհրաժեշտությունը (դեպքերը)

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն

Հատված

Իրավունքի նորմը՝ որպես վարդապետական կառույց, ամբողջությամբ պոզիտիվ իրավունքի՝ որպես մարդկանց արտաքին վարքագծի հատուկ նորմատիվ կարգավորիչի, իրավաբանական-տրամաբանական որոշակի մոդելն է։
Իրավական կարգավորման և իրավունքի՝ որպես կարգավորիչի, այդ տրամաբանությունը (տրամաբանական մոդելը) արտահայտված է իրավունքի նորմի՝ որպես երեք կառուցվածքային բաղադրատարրերի՝ դիսպոզիցիայի, հիպոթեզի և սանկցիայի համակարգի վարդապետական մեկնաբանությամբ։

Գրականության ցանկ

  1. Ներսիսյան «Պետության և իրավունքի տեսություն»,-Ե. 2007
  2. В. Н. Хропанюк Теория государства и права  Москва  1998
  3. Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию Москва  1995
Պատվիրել/