Պետության կառուցվածքի ձև, հասկացությունը և տեսակները

Գին՝ 2600դրամ
Էջերի քանակ՝ 13էջ
Պետության և իրավունքի տեսություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 4082

Բովանդակություն

Ներածություն
Պետության կառուցվածքի ձևը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Պետության ձևն է բնութագրում պետական իշխանության կազմակերպման երեք փոխկապակցված բաղադրատարրերը՝ պետական կառավարման ձևը, պետական կառուցվածքի ձևը և պետաիրավական վարչաձևը։ Պետական կառուցվածքի ձևը պետական իշխանության բաշխման և պետական իշխանության համապատասխան սուբյեկտների միջև փոխհարաբերությունների կազմակերպման տարածքային /ազգային-տարածքային/ եղանակ է: Պետական կառուցվածքի ձևը բնութագրում է պետական իշխանության տարածքային կազմակերպումը, պետության ներքին բաժանումը մասերի, պետության և նրա բաղկացուցիչ մասերի փոխհարաբերության բնույթը։

Գրականության ցանկ

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, 2015
2. Հ. Խաչատրյան: Ամերիկայի միացյալ նահանգների Սահմանադրությունը: Երևան, 1991
3. Ն. Ա. Այվազյան: ՀՀ Սահմանադրական իրավունք: Երևան, ԵՊՀ, 2008
4. Ներսեսյանց Վ. Ս.: Իրավունքի և պետության տեսություն, Երևան, «Նաիրի», 2001
5. Վ. Ն. Խրոպանյուկ: Պետության և իրավունքի տեսություն: Երևան, 1997թ:
6. Чиркин. В. Е. Сравнительное конституционное право. «Международные отношения», 2002

Պատվիրել/