«Էլեկտրոնային փողը» որպես ժամանակակից վճարման միջոց ՀՀ-ում

Գին՝ 34500դրամ
Էջերի քանակ՝ 69էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 4334

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ1.«Էլեկտրոնային փող» և «էլեկտրոնային առևտուր» հասկացությունների էությունը, տեսակներն ու առանձնահատկությունները
1.1 Էլեկտրոնային փողի էությունը և առաջացման նախադրյալները
1.2 Էլեկտրոնային առևտրի հիմնական մոդելների դասակարգումը
1.3 Էլեկտրոնային փողերի տնտեսական նշանակությունը համաշխարհային տնտեսության մեջ
Գլուխ 2. ՀՀ-ում գործող Էլեկտրոնային վճարային համակարգերը
2.1. ՀՀ-ում առկա էլեկտրոնային վճարային համակարգերը և դրանց օրենսդրական կարգավորումը
2.2. ՀՀ ԿԲ դերը էլեկտրոնային վճարային համակարգերի զարգացման գործում
Գլուխ 3. ժամանակակից էլեկտրոնային վճարային գործիքների կիրառումը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
3.1 էլեկտրոնային առևտրի ժամանակակից գործիքները և նորագույն տեխնոլոգիաները
3.2. էլեկտրոնային առևտրի զարգացման և կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Էլեկտրոնային փողերը կամ ինչպես ընդունված է թվային կանխիկները ինտերնետում հաշվարկների ժամանակակից ձև է: Թվային կանխիկները շատ մեծ թվեր են կամ ֆայլեր, որոնք խաղում են թղթադրամի դեր: Ի տաբերություն մնացած բոլոր համակարգերի, այս ֆայլերը հենց դրամ են, այլ ոչ թե գրառումներ դրանց մասին: Բանկերը թողարկում են թվային փողերը և կրճատում հաճախորդի հաշվից եղած գումարը` հանելով այնտեղից այնքան գումար, որքան համապատասխանաբար ստեղծվում են կուպոններ: Այնուհետև բանկը կնքում է դրանք իր էլեկտրոնային կնիքով, որն իրենից թվային շարք է ներկայացնում: Միայն դրանից հետո հաճախորդը կարող է վճարումներ իրականացնել դրանցով: Էլեկտրոնային փողերը շատ հարմար է օգտագործել փոքր գումարով վճարումներ իրականացնելու համար:

Գրականության ցանկ

1. «ՀՀ Կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենք, Հոդված 5, Երևան1996թ.
2. «Վճարահաշվարկային համկարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք 2004 թ.
3. Ա.Սալնազարյան «Վճարահաշվարկային համակարգ» 2003 թ
4. Կարգ .Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վճարային գործիքների սպասարկման և /կամ/ իրացման /տարածման/ տեղեկացման վերաբերայլե 24 մայիսի 2005 թվականի
5. Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային առևտրի զարգացման, ցանցային պատրաստվածության և տեխնիկական հագեցվածության ծրագիր. ՀՀ կառավարության 2013թ. սեպտեմբերի 19-ի նիստի N 37 արձանագրային որոշման հավելված 1
6….

Պատվիրել/