Գին՝ 1200դրամ
Էջերի քանակ՝ 6էջ
Հաշվապահական հաշվառում
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 4351

Բովանդակություն

1. Ներդրումային գույքը որպես հիմնական միջոց և հիմնական միջոցը որպես ներդրումային գույք վերադասակարգման հաշվառումը
2. Կազմել գործառնությունների ձևակերպումները.
3. Կատարել վարժության պահանջները.
Օգտագործած գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Ա.Հ. Սարգսյան, Ա.Մ. Մարջանյան, Ն.Ս. Օգանեզովա; Խմբ.՝ Հ.Գ. Մնացականյան., Հաշվապահական հաշվառում: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2014,
2. Հաշվապահական հաշվառման ուսումնական ձեռնարկ, Երևան «Տնտեսագետ» 2008

Պատվիրել/