Գին՝ 2400դրամ
Էջերի քանակ՝ 14էջ
Հաշվապահական հաշվառում
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 4354

Բովանդակություն

Հարց 1. Կազմակերպության ակտիվների դասակարգումը ըստ գոյացման աղբյուրների
Հարց 2. Ակտիվային հաշիվներում գրանցումների կատարման կարգը
Խնդիր
Օգտագործած գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Ա. Սարգսյան, Ա. Մարջանյան, Ն. Օգանեզովա, Հաշվապահական հաշվառում, Երևան 2014թ.
2. Հաշվապահական հաշվառման ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2008թ.

Պատվիրել/