Կորպորատիվ ընկերությունների լուծարման և պարտատերերիպահանջների բավարարման կարգը: Լուծարվող ընկերության գույքի բաշխումը բաժնետերերի միջև

Գին՝ 2800դրամ
Էջերի քանակ՝ 14էջ
Հաշվապահական հաշվառում
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 4355

Բովանդակություն

Խնդիր
Օգտագործած գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. ՀՀ Քաաղաքացիական օրենսգիրք, Երևան 1998թ.
2. Ա.Հ. Սարգսյան, Ա.Մ. Մարջանյան, Ն.Ս. Օգանեզովա; Խմբ.՝ Հ.Գ. Մնացականյան., Հաշվապահական հաշվառում: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2014,

Պատվիրել/