Գին՝ 2800դրամ
Էջերի քանակ՝ 14էջ
Հաշվապահական հաշվառում
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 4356

Բովանդակություն

Հարց 1. Հիմնական միջոցների մաշվածությունը, հաշվարկման մեթոդները և սինթետիկ հաշվառումը
Հարց 2. Կազմակերպության ակտիվների գոյացման աղբյուրների դասակարգումը
Օգտագործած գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Ա. Սարգսյան, Ա. Մարջանյան, Ն. Օգանեզովա, Հաշվապահական հաշվառում, Երևան 2014թ.
2. Հաշվապահական հաշվառման ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2008թ.

Պատվիրել/