Գին՝ 1400դրամ
Էջերի քանակ՝ 7էջ
Հաշվապահական հաշվառում
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 4357

Բովանդակություն

Հարց 1.: Ոչ նյութական ակտիվների օտարումը
Խնդիր.
Օգտագործված գրականություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Ա.Հ. Սարգսյան, Ա.Մ. Մարջանյան, Ն.Ս. Օգանեզովա; Խմբ.՝ Հ.Գ. Մնացականյան., Հաշվապահական հաշվառում: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2014,

Պատվիրել/