Համո Սահյանի «Քարե պատարագ» ժողովածուն

Գին՝ 37500դրամ
Էջերի քանակ՝ 75էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 4463

Բովանդակություն

Ներածություն
Առաջին գլուխ. Համո Սահյանի բանաստեղծական աշխարհը
Երկրորդ գլուխ. Բնությունը` աշխարհընկալման ու ինքնաճանաչման միջոց
Երրորդ գլուխ. Երգեր ձոնված հայոց քարերին
Դասի պլան
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1.Գասպարյան Դ., Համո Սահյան, Երևան, 2003, 367 էջ:
2.Դանիելյան Կ., Գրականություն և իրականություն, Երևան, 1986, 359էջ:
3.Թամրազյան Հ., Գրական դիմանկարներ ու հոդվածներ, Երևան, 1998,418 էջ:
4.Խաչատրյան Ն., Քարափների լույսը, Արմավիր, 2007, 160էջ:
5.Հայրապետյան Ա., Բնությունը և մարդը Սահյանի պոեզիայում, Երևան, 1974, 61 էջ:
6.Հայրապետյան Ա., Համո Սահյանի բանաստեղծական աշխարհը, Երևան, 1977, 163 էջ:
7.Հովնաթան Հ., Խոսում է Համո Սահյանը, Երևան, 1992, 136էջ:
8.Մեժելայտիս Էդ., Իմ կրկնակի Արարատը, Երևան, 2013, 276էջ:
9.Մկրտչյան Լ., Զրույցներ բանստեղծի հետ, Երևան, 1984,184 էջ:
10.Սահյան Հ., Բանաստեղծություններ, Երևան, 1986, 214 էջ:
11.Սահյան Հ., Քարե պատարագ, Երևան, 2009,675 էջ:
12…….

Պատվիրել/