Աստծո և կրոնի հիմնահարցերը Այրիս Մյորդոքի վեպերում

Գին՝ 20000դրամ
Էջերի քանակ՝ 40էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 4490

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Այրիս Մյորդոքի կյանքն ու ստեղծագործությունը
1.1. XX դարի Անգլիական սոցիալական վեպի զարգացման օրինաչափությունները
Գլուխ 2. Աստծո և կրոնի հիմնահարցերը Այրիս Մյորդոքի վեպերում
2.1. Հավատքի դրսևորման սկզբունքները Այրիս Մյորդոքի ստեղծագործություններում
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/