Մարդու օտարացումը Ջ.Դ. Սելինջերի «Տարեկանի արտում` անդունդի եզրին» վեպում

Գին՝ 20500դրամ
Էջերի քանակ՝ 41էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 4491

Բովանդակություն

Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1-ին. Մարդու օտարացումը «Տարեկանի արտում` անդունդի եզրին» վեպում
ԳԼՈՒԽ 2-րդ. Հոլդեն Քոլֆիլդը` որպես մեր ժամանակների հերոս
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/