Ճակատագրի թեման Էրնանդեսի պոեզիայում. Մոդերնիզմ

Գին՝ 20000դրամ
Էջերի քանակ՝ 40էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 4492

Բովանդակություն

Գլուխ 1.
Պոետի առաջին շրջանի քնարերգական արժեքների ձևավորումը, ‹‹Լուսնի իմաստունը›› ժողովածուն
Գլուխ 2.
Սիրո արտահայտման մոտիվները Էրնանդեսի պոեզիայում
«Անմար լույս», «Վիրավոր սուլոց» ժողովածուները
Գլուխ 3
Էրնանդեսի քաղաքական պոեզիան
«Բաժանման և հրաժեշտի կանսիոներո», «Ժողովրդի քամին», «Պահակ կանգնած մարդը».
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/