Իսպանական Բարոկկոյի քնարերգությունը

Գին՝ 19000դրամ
Էջերի քանակ՝ 38էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 4493

Բովանդակություն

Գլուխ 1. Գոնգորա և գոնգորիզմ
Գլուխ 2. Բարոկկոյի քնարերգության հետագա զարգացումը
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/