Մանրածախ վաճառքի կազմակերպումը զարգացած երկրների օրինակով

Գին՝ 3000դրամ
Էջերի քանակ՝ 6էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Վերլուծություն
Աշխատանքի ID` 668

Բովանդակություն

Հատված

Մանրածախ առևտրային ընկերությունների ընդհանուր քանակը կազմում է մոտ 2 միլիոն, ընդ որում՝ այդ ձեռնարկություններից 75%-ում աշխատում է վարձու աշխատակիցների, իսկ մնացածում զբաղված են հենց սեփականատերերը:
Համաշխարհային մանրածախ առևտրի միջին գնահատականը (համախառն արտադրանքի հարաբերությունը ապրանքաշրջանառությանը) հավասար է 31%: Օպերացիոն ծախսերը կազմում են ապրանքաշրջանառության 28%-ը, ընդ որում՝ 50% աշխատավարձային ծախսերով:
Համաշխարհային մանրածախ առևտրի հիմնական բնութագրիչ առանձնահատկությունը ոլորտի ձեռնարկությունների քանակն ու չափերն են:

Գրականության ցանկ

1. Как растет торговля в разных страна, https://forbes.kz/process/potrebitelskiy_duh_1504168608/
2. Особенности организации розничной торговли на зарубежных рынках, https://studopedia.info/2-64847.html:
3. Записки финансового аналитика, http://finnotes.com/retail-uk-09-2011.html:
4. Общая сравнительная характеристика особенностей розничной торговли в Японии и России, http://docplayer.ru/39727440-Obshchaya-sravnitelnaya-harakteristika-osobennostey-roznichnoy-torgovli-v-yaponii-i-rossii-vladivostokskiy-gosudarstvennyy-universitet-ekonomiki-i-servisa.html:
5. Global Powers of Retailing 2017| Top 10 highlights, www2.deloitte.com:

Պատվիրել/