Բարենպաստ ներդրումային միջավայրի անհրաժեշտ պայմանները

Գին՝ 1600դրամ
Էջերի քանակ՝ 8էջ
Գործարար կառավարում
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 674

Բովանդակություն

Ներածություն
Բարենպաստ ներդրումային միջավայրի անհրաժեշտ պայմանները
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ներդրումային քաղաքականությունը յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական քաղաքականության առանցքային բաղկացուցիչներից է և բխում է երկրի տնտեսական զարգացման նպատակներից, այն է՝ արդյունավետ ներդրումային գործունեության միջոցով երկրի տնտեսական զարգացման բարձր տեմպերի և ազգային եկամտի առավելագույն ծավալի ապահովում: Բարենպաստ ներդրումային միջավայրը խթանում է մասնավոր ներդրումները և տնտեսական աճը՝ մասնավոր հատվածի համար հնարավորություններ ստեղծելով ներդրումներ կատարելու, աշխատատեղեր ստեղծելու և երկարատև գործարար հաջողությունների հասնելու համար:

Գրականության ցանկ

1. ՀՀ ներդրումային քաղաքականության հայեցակարգ, Երևան, 2015, էջ 2, աղբյուրը՚ https://www.e-gov.am/sessions/archive/2015/10/08/, կետ 32
2. Supporting business environment reforms: practical guideline for development agencies, Donor Committee For Enterprise Development, 2008 Edition, pp. 48
3. The investment guide. Armenia 2016/17, Ministry of Economy of RA, 2016, pp. 15

Պատվիրել/