Բառապաշարի գործուն և ոչ գործուն շերտերը Համո Սահյանի «Ինձ բացակա չդնեք» ժողովածուում

Գին՝ 2000դրամ
Էջերի քանակ՝ 7էջ
Հայոց լեզու և գրականություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 9474

Բովանդակություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Աղայան Էդ., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն,Երևան, 1984:
  2. Եզեկյան Լ., Գրական աշխարհաբարը և արևելահայ պատմավեպի լեզուն, Երևան , 1990:
  3. Էլոյան Ս., Ժամանակակից հայերենի բառային ոճաբանություն, Երևան, 1989:
  4. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան,  1984:
  5. Սուքիասյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 1999:
Պատվիրել/