Անորոշ դերբայ և դրա կիրառումները Հ. Սահյանի պոեզիայում

Գին՝ 4500դրամ
Էջերի քանակ՝ 20էջ
Հայոց լեզու և գրականություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 9475

Բովանդակություն

Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. Անորոշ դերբայի ընդհանուր բնութագիրը
ԳԼՈՒԽ 2. Անորոշ դերբայի կիրառումները Հ. Սահյանի պոեզիայում
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/